-   +

Zprávy

SPONZORING ZOO OLOMOUC 2018

Pro tento rok jsme se stali adoptivními rodiči geparda štíhlého. Sponzorstvím podporujeme chov a výživu této šelmy v Zoologické zahradě Olomouc.

PEDAGOGICKÁ PROPEDEUTIKA

Vážení zájemci,

již nyní se můžete hlásit na kurz Pedagogická propedeutika, který bude realizován 23. 3. - 20. 4. 2018. Příjem přihlášek je do 3. 3. 2018.

BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKA ZDE.

INTENZIVNÍ VÍKENDOVÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO STUDENTY PdF UP

Vážení studenti,

aktuálně jsme pro vás otevřeli víkendový kurz anglického jazyka, který nabídne procvičení gramatiky a slovní zásoby. Cílem je příprava na písemný zápočtový test, který je součástí studijních povinností po 1. semestru anglického jazyka. Kurz bude realizován 4. - 5. ledna 2018. Uzávěrka přihlášek je 20. 12. 2017.

BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKA ZDE.

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vážení uchazeči o studium,

již nyní se můžete přihlašovat na přípravné kurzy na přijímací zkoušky, které se budou konat na jaře 2018.

U JEDNOTLIVÝCH KURZŮ SE PROSÍM HLASTE POUZE NA JEDEN TERMÍN!

Veškeré informace najdete ZDE.

VÁNOCE A ZDRAVÍ NA PdF UP 2017

Vážení zájemci,

z důvodu naplnění kapacity je registrace na letošní ročník konference Vánoce a zdraví ukončena. Děkujeme za pochopení.

VÁNOCE A ZDRAVÍ na PdF UP 2017

Vážení zájemci,

dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník akce Vánoce a zdraví, který bude opět plný zajímavých přednášek a doprovodného programu. Vzdělávací konference se koná 6. 12. 2017 a je ZDARMA. Za účast dostanete tradičně certifikát o absolvování. Přihlašování na jednotlivé workshopy bude realizováno na místě  - podmínkou je účast aspoň na jednom workshopu.

LETÁK

PROGRAM

PŘIHLÁŠKA

VYUŽITÍ VÝTVARNÝCH AKTIVIT V PEDAGOGICKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PRAXI

Máte zájem si vytvořit vlastní mandalu a dozvědět se, jak působí na psychiku? To a mnohem více se můžete dozvědět na kurzu Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxi, který bude realizován 1. 12. 2017.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE.

PŘIHLÁŠKA ZDE.

AGRESE A ŠIKANA

Vážení zájemci,

pokud se ptáte, jak porozumět agresivnímu chování a možnostem jeho ovlivnění v rámci školního kontextu, můžete se nyní přihlásit na kurz Agrese a šikana, který vám tyto otázky zodpoví. Kurz bude realizován 8. 12. 2017. Pozor! Přihlášky přijímáme pouze do 2. 12. 2017.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE.

PŘIHLÁŠKY ZDE.

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A ŠKOLNÍCH ZAČÁTEČNÍKŮ

Vážení zájemci,

aktuálně jsme pro Vás otevřeli kurz Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků, který bude realizován 30. 11. a 13. 12. 2017.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE.

PŘIHLÁŠKA ZDE.

NOVĚ OTEVŘENÉ KURZY!

Vážení zájemci,
aktuálně jsme pro vás otevřeli následující kurzy:

Grafomotorický kurz - realizován bude 29. 11.    2017. Přihlášky je možné podávat do 20. 11. 2017.
BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE.
PŘIHLÁŠKA ZDE.

Kurz k sexuální výchově v MŠ a primární škole - realizován bude 10. 1. 2018. Přihlášky je možné podávat do 2. 1. 2018

BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE.
PŘIHLÁŠKA ZDE.

 

AGRESIVITA VE TŘÍDĚ ČI JINÉM KOLEKTIVU

Kurz Agresivita ve třídě či jiném kolektivu bude realizován 29. 9. 2017 od 8.15 hod. Určen POUZE pro Základní školu pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ školu logopedickou Schola Viva, o.p.s., Šumperk.

Bližší informace ZDE.

Přihláška ZDE.

KONSOLIDACE ZÁKLADŮ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO BUDOUCÍ UČITELE AJ NA 1. STUPNI ZŠ

Vážení zájemci,

aktuálně se můžete přihlašovat na nově otevřený kurz Konsolidace základů anglického jazyka pro budoucí učitele AJ na 1. stupni ZŠ. Kurz bude probíhat ve třech dvoudenních intenzivních blocích a začíná 13 10. Uzávěrka přihlášek je do 29. 9. 2017. Kapacita kurzu je max. 22 účastníků.

Bližší informace najdete ZDE.

Přihláška ZDE.

UČÍME V SOUVISLOSTECH - GLOBÁLNÍ TÉMATA A JEJICH ZAČLEŇOVÁNÍ DO ŠVP

Vážení zájemci,

aktuálně máte možnost přihlásit se na kurz, který je realizován vzdělávací organizací ARPOK, o.p.s. a dotován z projektu Učíme v souvislostech. Přihlášky přijímáme do 25. 10. 2017. Realizace kurzu proběhne 1. 11. 2017 od 13:00.

Bližší informace ZDE.

Přihláška ZDE.

PARALELNÍ STUDIA - MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Uchazeči o studium bakalářských a magisterských programů na PdF UP, kteří nebyli pro nedostačující kapacitu oboru přijati, nabízíme možnost se přihlásit ke studiu stejného oboru a formy studia, ve kterém se zúčastnili přijímacího řízení, a to v rámci celoživotního vzdělávání.

Více informací ZDE.

LETNÍ ŠKOLA TECHNIKY

Vážení zájemci,

příjem přihlášek na Letní školu techniky je prodloužen do 14. 7. 2017. Více informací ZDE.

TERMÍNY ZÁPISŮ

Zápisy do 1. ročníků proběhnou od 28. - 31. srpna 2017. (Obor Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ bude mít zápis při první konzultaci 23. 9. 2017).

Zápisy do 2. ročníků proběhnou při prvních konzultacích.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Vážení zájemci,

termín pro podávání přihlášek na příměstský tábor Jupí prázdniny a Tvoříme s technickým materiálem prodloužen do 30. 6. 2017.

Přihláška a informace ZDE.

LETNÍ ŠKOLA TECHNIKY

Vážení zájemci,

aktuálně se můžete přihlásit na Letní školu techniky, která se bude konat 14. - 18. 8. 2017 na Pedagogické fakultě UP. Škola je primárně určena pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ.

Více informací najdete ZDE.

SLEVA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Letní příměstské tábory -  Jupí prázdniny a Tvoříme s technickým materiálem nyní pro zaměstnance Pedagogické fakulty UP s 30% slevou!

Informace a přihlášky najdete ZDE.

PRÁZDNINY TROCHU JINAK...XVV. ROČNÍK

Vážení zájemci,

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací-relaxační akci pro pedagogy všech stupňů a druhů škol. Pobyt je realizován v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí v termínu 20. - 26. 8. 2017. Čekají na Vás informace o tradičních i netradičních výukových metodách, jak zvládat konflikty, vystoupení špičkových lektorů i relaxačně-kondiční cvičení podpořené tancem a hudbou.

Více informací ZDE.

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

stojíte-li před problémem, jak naplnit volný čas Vašich dětí o prázdninách, přijměte naši pozvánku na letní příměstské tábory, které pořádají pracoviště naší fakulty. Je nachystán program plný zábavy, tvoření i výletů.

Podrobnosti najdete ZDE.

DEN ZDRAVÍ NA PdF UP 2017

Vážení zájemci,

elektronická registrace na vzdělávací konferenci Den zdraví na Pedagogické fakultě UP byla již ukončena. Možnost registrovat se bude přímo na místě konání akce.

UČÍME V SOUVISLOSTECH - GLOBÁLNÍ TÉMATA A JEJICH ZAČLEŇOVÁNÍ DO ŠVP

Vážení zájemci,

právě jsme pro vás otevřeli nový kurz Učíme v souvislostech - globální témata a jejich začleňování do ŠVP. Termín je 24. 5. 2017, od 13:00. Kurz je dotován z projektu Učíme v souvislostech, který realizuje ARPOK, o.p.s a je tedy ZDARMA.

PŘIHLÁŠKU A INFORMACE KE KURZU NAJDETE ZDE.

DEN ZDRAVÍ NA PdF UP 2017

Vážení zájemci,

nenechte si ujít již 6. ročník vzdělávací konference Den zdraví na Pedagogické fakultě, tentokrát s podtitulem "Zdravotní gramotnost - cesta ke zdraví". Akce se koná 5. dubna 2017 od 9:00 a je tradičně ZDARMA.

PŘIHLÁŠKA

NOVÉ KURZY DVPP

Vážení,

nově jsme do sekce krátkodobých kurzů přidali kurzy DVPP, dle Vašeho zájmu se budou nasazovat také termíny.

Nabídku a informace ke kurzům najdete ZDE.

CYKLUS KURZŮ: Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami

Vážení zájemci,

nově jsme pro vás otevřeli Cyklus kurzů: Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami. Přihlášky můžete podávat od 31. 3. 2017.

PŘIHLÁŠKA A INFORMACE KE KURZŮM ZDE

PEDAGOGICKÁ PROPEDEUTIKA - ZMĚNA V ROZVRHU

Vážení zájemci,

u kurzu Pedagogická propedeutika došlo k úpravě rozvrhu. Aktuální rozvrh najdete ZDE.

NOVÉ TERMÍNY NA KRÁTKODOBÉ KURZY

Vážení zájemci,

aktuálně jsme pro vás otevřeli nové termíny na tyto cykly kurzů:

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ DĚJINY 1918 - 1992
KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

RÉTORIKA

Přihlášky a bližší informace ke kurzům najdete ZDE.

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A ŠKOLNÍCH ZAČÁTEČNÍKŮ

Vážení zájemci, nově jsme pro vás otevřeli kurz Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků. Termíny kurzu jsou 13. 4. a 20. 4. 2017 od 13:30 na učebně P5.                                                                                                     Více informací a přihlášku najdete ZDE.

ADOPCE LEVHARTA MANDŽUSKÉHO

Centrum celoživotního vzdělávání se i letos rozhodlo podpořit Zoologickou zahradu Olomouc, a to přispěním na chov a výživu mláděte levharta mandžuského.

PEDAGOGICKÁ PROPEDEUTIKA

Vážení zájemci,
aktuálně se můžete přihlásit na kurz Pedagogická propedeutika, který bude zahájen 22. 3. 2017. Termín pro podávání přihlášek je
do 3. 3. 2017. Více informací k nabízenému kurzu najdete ZDE.
Přímé přihlášení je aktivní ZDE.
Rozvrh k dispozici ZDE.

KURZ K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V MATEŘSKÉ A PRIMÁRNÍ ŠKOLE

Vážení zájemci,
nově se můžete přihlásit do Kurzu k sexuální výchově v mateřské a primární škole. Termín zahájení je 22. 3. 2017, od 9 hod. v učebně P5. Přihlášky je možné podávat do 1. 3. 2017.
Přihlášení je aktivní na portále CŽV ZDE.

NĚMECKÝ JAZYK - INTENZIVNÍ KURZ NĚMČINY

Vážení zájemci, právě jsme pro Vás nově otevřeli kurz Německý jazyk - intenzivní kurz němčiny. Kurz není určen pro začátečníky - nutná středoškolská znalost němčiny.
Další informace najdete ZDE.
Přihlášky najdete ZDE.

VÁNOCE A ZDRAVÍ 2016

Vážení,
elektronická přihláška na vzdělávací konferenci Vánoce a zdraví 2016 již není aktivní. V případě zájmu budete mít možnost se dodatečně přihlásit zítra 7. 12., a to na místě konání akce.

VÁNOCE A ZDRAVÍ 2016

Vážení,
rádi bychom Vás opět pozvali na letošní ročník interaktivní vzdělávací konference Vánoce a zdraví 2016. V rámci akce máme na výběr z vícero workshopů. Registrace je tradičně ZDARMA!
Přihlášky s nabídkou workshopů najdete ZDE.
Program najdete ZDE.

PŘIHLÁŠKY DO PROGRAMŮ

Vážení zájemci o studium, pro akademický rok 2016/2017 je přihlašování do programů CCV již ukončeno. Přihlášky pro příští rok budou otevřeny v lednu 2017.

METODIKA SEXUÁLNÍ VÝCHOVY NA 1. ST. ZŠ

Vážení zájemci, právě jsme pro Vás nově otevřeli kurz Metodika sexuální výchovy na 1. st. ZŠ. Kurz se bude konat 24. 11. 2016 - přihlášky prosím podávejte do 11. 11. 2016. Více informací najdete ZDE. Přihlášky najdete ZDE.

HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY

Vážené účastnice a účastníci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP Olomouc.
Dovolujeme si Vám tímto sdělit, že bylo zahájeno hodnocení kvality výuky, realizované na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc v zimním semestru akademického roku 2016/2017. Více informací najdete ZDE.

VÝUKOVÉ SOBOTY

Přehled výukových sobot programů celoživotního vzdělávání pro a.r. 2016/2017 ke stažení ZDE

KRÁTKODOBÉ KURZY

Vážení zájemci, právě jsme nově vypsali termíny na následující kurzy:
Agrese a šikana - bližší informace ZDE
Grafomotorický kurz - bližší informace ZDE
Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví - bližší informace ZDE
Metodický seminář k problematice výživy - bližší informace ZDE
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků - bližší informace ZDE

ANGLICKÝ JAZYK PRO PRAXI

Vážení zájemci, právě jsme nově otevřeli kurz Anglický jazyk pro praxi. Studium bude realizováno ve 13 blocích v délce 1x90 minut, a to každé pondělí od 15:00 - 16:30. První termín je 26. 09. 2016.
Více informací najdete ZDE

Přihláška ZDE

KURZY PRO ÚŘEDNÍKY

Vážení zájemci, právě jsme otevřeli nový cyklus kurzů pro úředníky, a to vzdělávací program Komunikační výchova a Písemný projev.
Anotace ke kurzům:
Přihláška na kurz Komunikační výchova ZDE.
Přihláška na kurz Písemný projev ZDE.

 

BROŽURA CCV PRO ROK 2016

Dovolujeme si Vám představit novou brožuru Centra celoživotního vzdělávání, kde najdete kompletní přehled nabídky programů pro pedagogické pracovníky. Dokument si můžete prohlédnout ZDE. Nabídku krátkodobých vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky i další zájemce najdete ZDE.

Vážení,
dovolujeme si Vám představit novou brožuru Centra celoživotního vzdělávání, kde najdete kompletní přehled nabídky programů pro pedagogické pracovníky. Dokument si můžete prohlédnout na odkazu níže.Vážení,ovolujeme si Vám představit novou brožuru Centra celoživotního vzdělávání, kde najdete kompletní přehled nabídky programů pro pedagogické pracovníky. Dokument si můžete prohlédnout ZDE.

KRÁTKODOBÉ KURZY

Vážení zájemci, právě jsme nově vypsali termíny na kurzy Německý jazyk - intenzivní kurz němčiny, Agrese a šikana, a Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity. Bližší informace k jednotlivým kurzům naleznete zde.

UČÍME V SOUVISLOSTECH - GLOBÁLNÍ TÉMATA A JEJICH ZAČLEŇOVÁNÍ DO ŠVP

Vážení zájemci, dne 26. 5. 2016 od 13. - 17. 00 hod. se bude konat kurz, který je dotován z projektu Učíme v souvislostech. Akci realizuje ARPOK, o.p.s. a je ZDARMA. Kurz je kapacitně omezen na 20 účastníků. Více informací zde, přihláška zde.

DOTAZNÍK - ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR

Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je rozšíření aktuální nabídky programů a kurzů Centra celoživotního vzdělávání. Dotazník můžete vyplnit ZDE.

INTENZIVNÍ VÍKENDOVÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO STUDENTY PDF UP/NEFILOLOGY ST. OBORŮ 2/

Kurz se uskuteční 31. 3. - 1. 4. 2016 v učebně P50, uzávěrka přihlášek je do 21. 3. 2016. Více informací naleznete zde.

TERMÍNY NA KURZ PEDAGOGICKÁ PROPEDEUTIKA

Vážení zájemci, uzávěrka přihlášek na kurz PEDAGOGICKÁ PROPEDEUTIKA je prodloužena do 29. 2. 2016. Kurz bude realizován od 9. 3. - 6. 4. 2016. Více informací naleznete zde.

TERMÍNY KRÁTKODOBÝCH KURZŮ

Informujeme o nově vypsaných kurzech CŽV. Aktualizovaný přehled kurzů, bližší informace, přihláška.

KVALIFIKOVANOST DLE ZÁKONA O PED. PRACOVNÍCÍCH

S účinností k 1. 1. 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci ped. pracovníků. Obecná výjimka, umožňující vykonávat přímou ped. činnost i bez získání odborné kvalifikace, již není přípustná. Pokud by osoba bez odborné kvalifikace vykonávala přímou ped. činnost, aniž by se uplatnila některá z konkrétních výjimek v zákoně uvedených, šlo by o porušení právních předpisů. Více ZDE.


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript