-   +

Termíny závěrečných zkoušek

 

Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Anglický jazyk - učitelství pro SŠAnglický jazyk - učitelství pro ZŠ

 

Asistent pedagoga
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ
Canisterapeutický výcvik
Český jazyk - učitelství pro SŠ
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ
Doplňujícíh pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ

 

 

Informatika pro 2. stupeň ZŠ
Logopedický asistent

Matematika - učitelství pro SŠ
Matematika pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času 9. 1. 2018 8:00 P2
Pedagogické studium pro vychovatele 9. 1. 2018 8:00 P2
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

9. 1. 2018

8:00


P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborůPedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovyPedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy 9. 1. 2018 8:00
P2
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

 

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogika
Speciální pedagog
Speciální pedagogika pro učitele mateřských školSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku
Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce
Speciální pedagogika pro vychovatele
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

 

 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Studium pro výchovné poradce


Technická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Učitelství pro MŠ
Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript