-   +

Termíny závěrečných zkoušek

 

Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 01. 09. 2017 14:00
P5
Anglický jazyk - učitelství pro SŠAnglický jazyk - učitelství pro ZŠ

1. skupina

31. 08. 2017

2. skupina

01. 09. 2017

 

8:00
P49
Asistent pedagoga 28. 04. 2017 12:00 Seminární místnost č. 3.44 (ÚSS)
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ 30. 08. 2017 9:00
N25
Canisterapeutický výcvik 19. 05. 2017 8:30
P21
Český jazyk - učitelství pro SŠ 07. 09. 2017 8:00
P23
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ 07. 09. 2017 8:00
P23
Doplňujícíh pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ

 

15. 09. 2017

 

 

9:00


P6, P7
Informatika pro 2. stupeň ZŠ 01. 09. 2017 9:00
LEL
Logopedický asistent

Matematika - učitelství pro SŠ 29. 08. 2017 13:00
P28
Matematika pro 2. stupeň ZŠ 30. 08. 2017 8:30
P28
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ 29. 08. 2017 8:30
P45
Německý jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ 30. 08. 2017 9:00
N25
Pedagogické studium pro pedagoga volného času 08. 09. 2017 8:00
P2
Pedagogické studium pro vychovatele 08. 09. 2017 8:00
P2
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku 08. 09. 2017 8:00
P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcvikuPedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborůPedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovyPedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovyPřírodopis pro 2. stupeň ZŠ

1. skupina

29. 08. 2017

2. skupina

05. 09. 2017

8:00
3.07
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogika 01. 09. 2017 11:30
N14
Speciální pedagog 01. 09. 2017 11:30
N14
Speciální pedagogika pro učitele mateřských školSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku 28. 04. 2017 8:30
Seminární místnost č. 3.44 (ÚSS)
Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce
Speciální pedagogika pro vychovatele 28. 04. 2017 8:30
Seminární místnost č. 3.44 (ÚSS)
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

 

 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 06. 06. 2017 9:00 Učebna P1
Studium pro výchovné poradce 11. 05. 2017 9:00

Technická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠ

1. skupina

30. 08. 2017

2. skupina

31. 08. 2017

8:00
P39
Učitelství pro MŠ 01. 09. 2017 8:00
P39
Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)
30. 08. 2017 9:00
N25

Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc