-   +

§ 7-9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

 

Literatura:

úplné znění nového školského zákona naleznete na

http://www.msmt.cz/file/38970?highlightWords=%C5%A1kolsk%C3%BD+z%C3%A1kon

 

Studium pro výchovné poradce


Koordinátor ICT


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript