-   +

§ 6c Získání způsobilosti pro přímou speciálněpedag. činnost

Okruhy k závěrečným zkouškám programu CŽV:


§ 6c) Speciální pedagogika:

 

Speciální pedagogika

Etopedie

Logopedie

Psychopedie

Somatopedie

SPU

Surdopedie

Tyflopedie


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript