-   +

§ 6b Získání způsobilosti vyučovat další předměty

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Okruhy k závěrečné zkoušce s obhajobou závěrečné písemné práce:

1. okruh; 2. okruh


Německý jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ

Okruhy k závěrečné zkoušce s obhajobou závěrečné písemné práce

 

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript