-   +

§ 6a Získání způsobilosti na jiném druhu nebo na jiném stupni školy

Témata k závěrečné zkoušce

Technická a informační výchovy pro střední školy

Povinné předměty pro závěrečnou zkoušku:

Speciální pedagogika

Speciálněpedagogické poradenství a intervence

Volitelné předměty pro závěrečnou zkoušku:

Poradenství a intervence ve specifických poruchách učení a chování

Poradenství a intervence v etopedii

Povinné předměty pro závěrečnou zkoušku:
Speciální pedagogika
Speciálněpedagogické poradenství a intervenPovinné předměty pro závěrečnou zkoušku:

 

 

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript