-   +

§ 2-3 Studium v oblasti pedag. věd a pedagogiky (ped. minimum)

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

 

Pedagogické studium (§ 2)

(pedagog volného času, vychovatel, učitel odborného výcviku, učitel praktického vyučování a odborného výcviku, učitel uměleckých odborných předmětů se zaměřením na VV, učitel uměleckých odborných předmětů se zaměřením na HV, učitel praktického vyučování zdravotnických oborů)

 

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

 

Program Asistent pedagogga

 

Speciální pedagogika – logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript