-   +

VÝPRODEJ SKRIPT

Dovolujeme si upozornit na jedinečnou akci: VELKÝ VÝPRODEJ SKRIPT. Cena skript je již od 10,- Kč. Všechna skripta jsou nová a nepoužitá.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Martinu Bartoníčkovou, martina.bartonickova@upol.cz (prodej možný pouze předem objednávkou na uvedený email).

 

č.
Název
Cena
2. Sociální komunikace 80,-
3. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem 100,-
4. Občanskoprávní vztahy pro pedagogy 10,-
5. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu 100,-
6. Úvod do studia práva pro pedagogy 10,-
7. Základy správního práva a veřejné správy 10,-
8. Správní řízení a finance v životě školy 10,-
9. Základy trestního práva pro pedagogy 10,-
10. Vybrané kapitoly z práva – Dokumenty 10,-
11. How to Read and Study Literature 110,-
12. Jako vlákna pavučiny 131,-
13. Awfully Afraid of Analysis? 89,-
14. Politeness as a communicative strat égy and… 10,-
15. Kapitoly z obecné psychologie I 153,-
26. CD – Fyziologie člověka 1 10,-
27. Chléb a hra poznání 10,-
28. Základy demografie I 10,-
29. Základy demografie II 10,-
30. Fyziologie člověka 1 10,-
31. O chorobách dětí školního věku 1 10,-
32. O chorobách dětí školního věku 2 10,-
33. O chorobách dětí školního věku 3 10,-
34. O chorobách dětí školního věku 4 10,-
35. Průvodce první pomoci pro pedagogy 1 10,-
37. Čert ví – Keine Ahnung 10,-
38. CD – Dějiny německé literatury I. od nejstaršího 143,-
39. Literární texty IV. 10,-
40. Tři milníky německé základní školy 10,-
41. AUPO Philologica XIXStudia Philologica 9 10,-
42. Současná běžná mluva obyvatel v Napajedlích 10,-
43. Příběhy Starého zákona 46,-
46. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zam. 10,-
47. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách 70,-
48. Člověk a náboženství 70,-
49. Antologie textů k evropské integraci 106,-
50. Úvod do počtu pravděpodobnosti a mat. statist. 10,-
52. Osobnosti technické výchovy – prof. Ing. J. Stoffa 10,-
53. Konstrukční a elektron. stavebnice ve výuce 52,-
54. Technické praktikum z elektrotechniky a elekt. 32,-
55. Didaktická transformace pro technické předměty 127,-
56. Výchova v obecně technických předmětech 74,-
57. Základy programování v jazyce Visual Basic 10,-
58. Základy práce s PC 10,-
60. Tvorba webových stránek pomocí aplikace M.F. 10,-
61. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP 10,-
62. AUPO Musica VII Hudební věda a výchova 9 10,-
63. Jan Šoupal – sbormistr, pedagog a člověk 10,-
64. Olomoucké jarní muzikologické konferen ce 10,-
65. Kompendium teorie kontrapunktu 10,-
66. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi 33,-
67. K problematice současných hudebně výchov 10,-
68. Heinrich Schenker dávný neznámý 10,-
69. Hlasová výchova 10,-
70. Musica VI Hudební věda a výchova 8 10,-
71. Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů z 53,-
72. Stručný přehled vybraných oblastí moderní populární 19,-
73. Napříč tonální harmonií 8,-
74. Architektura let 1750 – 1918 a Olomouc 10,-
75. Kapitoly z didaktiky vlastivědy 46,-
76. Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu 248,-
77. Ochrana životního prostředí pro učitele 292,-
78. Úvod do literatury 1 10,-
79. CD – Ohlédnutí do historie předškolní výchovy 10,-
81. Modularizace a její aplikace v bakalářské 10,-
82. Významné osobnosti světové textilní tvorby 10,-
83. Pedagogická praxe 2 Praktická příručka učitele 10,-
84. Význam logopedické intervence u osob s postižením 129,-
85. Didaktika vlastivědy 30,-
86. Pedagogická diagnostika v primární škole 70,-
87. Kaleidoskop estetiky 10,-
88. Didaktika praktického vyučování 1 zdravot. př. 94,-
89. Didaktika praktického vyučování 2 zdravot. př. 68,-
91. Návody do cvičení z obecné biologie 12,-
92. Přehled vývojové psychologie 94,-
94. Somatický a motorický vývoj 7 až 15 letých chlapců 114,-
97. Učitel MŠ v reflexi současných proměn 116,-

Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript