-   +

2. ročníky

 

 

Ročník

 

 

Název programu

 

2. Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ (AJ-ZS, 9205W002)
2. Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (AJ-1-ST, 9205W001)
2. Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ (CJ-ZS, 9206W001)
2. Dějepis pro 2. stupeň ZŠ (DĚJEPIS, 9207W003)
2. Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 1. skupina
2. Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 2. skupina
2. Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 3. skupina
2. Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 4. skupina
2. Informatika pro 2. stupeň ZŠ (INFO, 9210W001)
2. Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (M-1, 9212W003)
2. Matematika pro 2. stupeň ZŠ (M-2S, 9212W001)
2. Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NJ-ZS, 9209W001)
2. Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (PR-2, 9211W001)
2. Speciální pedagog (SPEC-PED, 9204W016)
2. Speciální pedagogika (SPP-R, 9204W005)
2. Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol (SPP-MS, 9204W003)
2. Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku (SPVOV, 9204W002)
2. Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku (9204W012)
2. Speciální pedagogika pro vychovatele (SPV, 9204W001)
2. Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta (SP-LA, 9204W013)
2. Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením (IPZP, 9204W007)
2. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (SVPP, 9203W001)
2. Studium pro výchovné poradce (VP, 9202W001)
2. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, 9208W004)
2. Učitelství pro MŠ (U1ST-MS, 9208W003)
2. Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (OV-ZSV, 9207W001)

Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript