-   +

ROZVRHY HODIN

 

1. ročníky 2. ročníky 3. ročníky
ZŠ (AJ-1-ST, 9205W001) r01
Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (AJ-1-ST, 9205W001) r 02
Anglický jazyk pro ZŠ (AJ-ZS, 9205W002) r01
Anglický jazyk pro ZŠ (AJ-ZS, 9205W002) r02
Anglický jazyk pro ZŠ (AJ-ZS, 9205W002) r03
Doplňující didaktické studium anglického jazyka (DDS AJ, 9205W004) r01
Canisterapeutický výcvik (CANIS, 9201W011) r01
Logopedický asistent (studium k zabezpečení logoped. péče ve školství) (SP-LA, 9204W004) r01
Logopedický asistent (studium k zabezpečení logoped. péče ve školství) (SP-LA, 9204W004) r02
Speciální pedagogika (SPP-R, 9204W005) r01
Speciální pedagogika (SPP-R, 9204W005) r02
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ (CJ-ZS, 9206W001) r01
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ (CJ-ZS, 9206W001) r02
Český jazyk pro SŠ (CJ-SS, 9206W002) r01
Informatika pro 2. stupeň ZŠ (INFO, 9210W001) r01
Informatika pro 2. stupeň ZŠ (INFO, 9210W001) r02
Matematika pro 2. stupeň ZŠ (M-2S, 9212W001) r02
Matematika pro SŠ (M-SS, 9212W002) r01
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ (NJ-ZS, 9209W001) r01
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (SVPP, 9203W001) r01
Pedagogické studium vychovatelů (VYCH, 9201W005) r01
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (VV) v ZUŠ a SOŠ (VV, 9201W007) r02
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (PR-1, 9211W001) r01
Pedagogické studium vychovatelů (VYCH, 9201W005) r02
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (VV) v ZUŠ a SOŠ (VV, 9201W007) r01
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (SVPP, 9203W001) r02
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (PR-1, 9211W001) r02
Pedagog volného času (PG, 9201W008) r01
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů (ZDRAV, 9201W009) r01
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování (PV, 9201W004) r01
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (HV) v ZUŠ a SOŠ (HV, 9201W006) r02
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (HV) v ZUŠ a SOŠ (HV, 9201W006) r01
Pedagog volného času (PG, 9201W008) r02
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku (OV, 9201W003) r01
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování (PV, 9201W004) r02
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku (OV, 9201W003) r02
Speciální pedagogika (SPP-R, 9204W005) r03
Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol (SPP-MS, 9204W003) r02
Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol (SPP-MS, 9204W003) r01
Speciální pedagogika pro vychovatele (SPV, 9204W001) r01
Speciální pedagogika pro vychovatele (SPV, 9204W001) r02
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ (SPVOV, 9204W002) r02
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ (SPVOV, 9204W002) r01
Studium pro výchovné poradce (VP, 9202W001) r01
Studium pro výchovné poradce (VP, 9202W001) r02
Technická a informační výchova pro SŠ (TEIV, 9210W002) r01
Učitelství pro MŠ (Učitel/ka MŠ) (U1ST-MS, 9208W003) r02
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, 9208W001) r02
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, 9208W001) r03
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, 9208W001) r01
Učitelství pro MŠ (Učitel/ka MŠ) (U1ST-MS, 9208W003) r01
Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (OV-ZSV, 9207W001) r02
Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (OV-ZSV, 9207W001) r01

Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript