-   +

Popis projektu

„Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)“

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014

Cíl projektu: zkvalitnit další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ tak, aby cílová skupina lépe obstála na trhu práce a zvýšila se její konkurenceschopnost. Podaktivitou oblasti podpory je Studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Období: 1.8.2011 - 31.7.2014

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje (z každého kraje minimálně 80 pracovníků):

1) Podle § 6 písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb. se jedná o pedagogické pracovníky, kteří si:

Rozšiřují odbornou kvalifikaci tak, aby získali způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy. Pedagogové si rozšíří kvalifikaci vyučovat svůj předmět kromě původního prvního stupně i na druhém stupni, popř. na střední škole. Pedagogové si mohou vybírat z nabídky obvykle 10 programů.

2) Podle § 6 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb. se jedná o pedagogické pracovníky, kteří si:

Rozšiřují odbornou kvalifikaci tak, aby získali způsobilost vyučovat další předměty, např. si přidají k svým předmětům, na které mají kvalifikaci další předmět.

3) Podle § 6 písm. c) vyhlášky 317/2005 Sb. se jedná o pedagogické pracovníky, kteří si:

Rozšiřují odbornou kvalifikaci tak, aby získali způsobilost vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení.

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript