-   +

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se jako zástupce České republiky zúčastní v Bruselu projektu REALM

Univerzita Palackého byla vybrána jako zástupce Olomouckého kraje a České republiky do mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiative), který bude realizován v Bruselu v průběhu roku 2012.

Projekt, který je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, vznikl ve spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení evropských regionů (AER). Spojí účastníky z 15 evropských regionů, kteří budou v průběhu roku pracovat na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem je začlenit některé ze stěžejních iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a pracovních míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Záměrem je vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi.

Univerzitu Palackého bude v projektu reprezentovat proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UP, PhDr. Hana Marešová, Ph.D., která bude na druhém setkání prezentovat základní strategie celoživotního vzdělávání na UP, a to zejména v oblasti nových kompetencí a využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání dospělých.

Více informací zde: http://www.ok4eu.cz/index.php/cs/home/33-olomoucky-kraj-se-zapoji-do-projektu-realm


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript