-   +

Popis projektu


“Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji.“

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/02.0014

 

Cíl projektu: zlepšení a zvýšení kompetencí cílové skupiny v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků formou studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

V rámci projektu dojde k podpoře dalšího vzdělávání ped. pracovníků v:

 

1. kurzech pro podporu profesního rozvoje ped. pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce,
2. kurzech pro zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky,
3. kurzech pro podporu profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj,
4. kurzech pro podporu profesního rozvoje ped. pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích,
5. kurzech pro podporu profesního rozvoje ped. pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.

Období: 1.8.2013 - 31.12.2014

Cílová skupina: pracovníci škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol z Ol. kraje, vedoucí pracovníci škol školských zařízení včetně vedoucích pracovníků mateřských škol z Ol. kraje.

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript