-   +

portál projektu ROZVOŠ


“Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy (ROZVOŠ)“

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0036

 

 

Cíl projektu: Hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání cílové skupiny v oblasti polytechnického vzdělávání a rozšíření nabídky kurzů DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání. Dílčími cíli je zkvalitnit a prohloubit profesní kompetence cílové skupiny v rámci DVPP formou studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Projekt rozvíjí vzdělanostní společnost za účelem posílení konkurenceschopnosti, zkvalitňuje počáteční vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí, zvyšuje motivaci k dalšímu vzdělávání, zlepšuje kompetence cílové skupiny, získává a sdílí praktické zkušenosti formou zahraničních stáží. Projekt rovněž pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky a posiluje zájem o technické obory (oblast) už v předškolním vzdělávání.
Období: srpen 2014 – červen 2015
Cílová skupina: učitelky / učitelé MŠ, vedoucí / řídicí pracovníci MŠ a školských zařízení vzdělávajících předškolní děti podle platného RVP PV vykonávající ped. činnost v krajích: Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský a Pardubický.
Odkaz na Facebook: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci.

Cíl projektu: Hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání cílové skupiny v oblasti polytechnického vzdělávání a rozšíření nabídky kurzů DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání. Dílčími cíli je zkvalitnit a prohloubit profesní kompetence cílové skupiny v rámci DVPP formou studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Projekt rozvíjí vzdělanostní společnost za účelem posílení konkurenceschopnosti, zkvalitňuje počáteční vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí, zvyšuje motivaci k dalšímu vzdělávání, zlepšuje kompetence cílové skupiny, získává a sdílí praktické zkušenosti formou zahraničních stáží. Projekt rovněž pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky a posiluje zájem o technické obory (oblast) už v předškolním vzdělávání.

Období: srpen 2014 – červen 2015

Cílová skupina: učitelky / učitelé MŠ, vedoucí / řídicí pracovníci MŠ a školských zařízení vzdělávajících předškolní děti podle platného RVP PV vykonávající ped. činnost v krajích: Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský a Pardubický.

 

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript