-   +

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

 

P Ř Í P R A V N É  K U R Z Y  N A  P Ř I J Í M A Č K Y

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá připravné kurzy na přijímací zkoušky. První kurz je zaměřený na český jazyk a literaturu, druhý na psychologii a společenské vědy, třetí na anglický jazyk. Termíny budou zveřejněny v lednu na webových stránkách.

 

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc