-   +

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

 

P Ř Í P R A V N É  K U R Z Y  N A  P Ř I J Í M A Č K Y

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá připravné kurzy na přijímací zkoušky. První kurz je zaměřený na český jazyk a literaturu, druhý na psychologii a společenské vědy, třetí na anglický jazyk.

 

 

U JEDNOTLIVÝCH TEMATICKY ZAMĚŘENÝCH KURZŮ SE PROSÍM VŽDY HLASTE POUZE NA JEDEN TERMÍN!

 

 

Český jazyk a literatura - LETÁK 5. 4. 2018

PŘIHLÁŠKA

Český jazyk a literatura - LETÁK 24. 5. 2018

PŘIHLÁŠKA

 

 

Psychologie a společenské vědy - LETÁK 12. 4. 2018

PŘIHLÁŠKA

Psychologie a společenské vědy - LETÁK 26. 4. 2018

PŘIHLÁŠKA

 

 

Anglický jazyk - LETÁK 11. 4. 2018

PŘIHLÁŠKA

Anglický jazyk - LETÁK 25. 4. 2018

PŘIHLÁŠKAJsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript