-   +

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání zpravidla nekonají. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka v oddílu "Programy celoživotního vzdělávání". Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, podklady k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace.

Termíny přijímacích zkoušek:

Název programu

Datum

Čas

Místnost

Anglický jazyk - ZŠ 06. 06. 2017 8:30 P49
Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 09. 06. 2016 13:00 P5

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NEBUDOU STANOVENY

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 6. 6. 2017

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

 

Anglický jazyk pro základní školy

 

Uspěli

1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 7. 6. 2016

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

 

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

Z1
Z2
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z15
Z17
Z18

 

Anglický jazyk pro střední školy

Uspěli

S1

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 10. 6. 2016

 

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

číslo uchazeče

výsledek

1 navržen k přijetí
3 neuspěla
4 navržen k přijetí
5 navržen k přijetí
7 navržen k přijetí
8 navržen k přijetí
9 navržen k přijetí


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript