-   +

Přestup do řádné formy studia

Informace absolventům paralelního studia v rámci celoživotního vzdělávání, kteří žádají o přijetí do řádné formy studia

Určeno pro:

1. ročník navazujícího magisterského studia

2. ročník bakalářského studia

3. ročník magisterského studia

Účastníci CŽV, kteří přecházejí z paralelní formy studia do řádné formy studia a stanou se tak dle VŠ zákona studenty, jsou povinni si ihned po splnění všech studijních povinností podat na studijní oddělení.

Současně se žádostí předloží účastník CŽV na studijní oddělení fakulty:

  • Vytištěný a podepsaný zápisový list – část A s přehledem splnění studijních povinností - tisk z portálu UP, moje studium.
  • Evidenční (zápisový list) tiskopis naleznete na http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/sablony.htm.

 

Absolventům paralelního studia bude založena ve STAGU  nová evidenční karta s novým osobním číslem (D13….). Zápis si již provádíte pod tímto číslem.

Případné dotazy zodpoví jednotlivé studijní referentky, v jejichž garanci je daný obor.

 

Vyřizuje: Mgr. Libuše Lysáková

vedoucí studijního odd. PdF UP


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript