-   +

Aktuality

Upozorňujeme uchazeče o studium na Pedagogické fakultě UP, kteří konají v letošním roce přijímací zkoušky ke studiu se zahájením v akademickém roce 2017/2018, že k přijetí ke studiu na PdF UP je nutné splnění obou podmínek pro přijetí ke studiu - tedy nejen úspěšné vykonání přijímací zkoušky, ale i odevzdání osvědčení či diplomu o ukončení předchozího stupně studia (doložením úředně ověřeného maturitního vysvědčení pro uchazeče o bakalářský a magisterský typ studia a doložením úředně ověřeného bakalářského diplomu pro uchazeče o navazující magisterský typ studia, a to dle pokynů k přijímacímu řízení,
viz https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript