-   +

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., více na www.aivd.cz/clenove.


Vedoucí odboru:

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

 

 

Kariérní poradce pro oblasti:

  • pedagogických věd,
  • k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy,
  • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
  • studií k zabezpečení logopedické péče ve školství,
  • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

 

Mgr. Martin Ivanovský
Centrum celoživotního vzdělávání
tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

  • k získání způsobilosti vyučovat další předměty,
  • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
  • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

 

PaedDr. Irena Smetanová
Centrum celoživotního vzdělávání
tel.: +420 585 635 147
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

 

Kariérní poradce pro oblasti:

  • paralelních studií,
  • kurzů k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy celoživotního vzdělávání).

 

PhDr. Jana Vítková
Centrum celoživotního vzdělávání
tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc