-   +

Akreditace

PŘEHLED AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A PROGRAMŮ CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PdF UP V OLOMOUCI

 

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzu

Číslo akreditace

Platnost akreditace do

AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠ

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Agrese a šikana

7216/2017-3-488

23.8.2020

Agrese a její řešení

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Agresivita ve třídě či jiném kolektivu

7216/2017-3-488 23.8.2020

Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením

29548/2014-1-841

10.11.2017

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Anglický jazyk - učitelství pro SŠ

14620/2016-3-578

2.9.2019

Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ

7216/2017-3-488

23.8.2020

Anglický jazyk pro 1. st. ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Angličtina s interkulturní dimenzí

14620/2016-3-578

2.9.2019

Anglo-americké svátky a jejich pozadí ve výuce angličtiny

14620/2016-3-578

2.9.2019

Aplikovaná ekologie

10710/2014-1-399

26.5.2017

Asertivita místo agresivity

7216/2017-3-488 23.8.2020

Asistent pedagoga

10710/2014-1-399

26.5.2017

Asistent pedagoga - psychomotorický vývoj dítěte

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Asertivní komunikace na pracovišti

7216/2017-3-488

23.8.2020

Autority a jejich místo v životě dítěte, žáka

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v MŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v ZŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v SŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v zájmové činnosti dětí

7808/2015-1-376

18.5.2018

Bezdrátové sítě ve vzdělávání

14620/2016-3-578
2.9.2019

Biologie - učitelství pro SŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Budování týmu školy a podpora spolupráce

7216/2017-3-488 23.8.2020
Coaching, mentoring a counselling - Moderní trendy ve vedení lidí 13691/2017-3-754 25.10.2020

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem

7216/2017-3-488 23.8.2020

Cesta k individualizaci v mateřské škole

888/2017-2-215 3.4.2020

Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat aneb dítě s OŠD

33840/2016-2-1004 26.1.2020
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat - jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte 7216/2017-3-488 23.8.2020

Co má rodič slyšet, když má dítě v MŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

CLIL pro učitele angličtiny na 1. a 2. stupni základní školy

14620/2016-3-578

2.9.2019

Český jazyk - učitelství pro SŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Český jazyk pro 2. st. ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Čtenářská gramotnost

7808/2015-1-376

18.5.2018

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka

888/2017-2-215 3.4.2020

Čtenářská gramotnost na ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020
Čtenářská gramotnost na střední škole - Kognitivní mapy aneb propojení souvislostí ve výuce 7216/2017-3-488 23.8.2020

Čtenářská gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Čtenářská pregramotnost

7808/2015-1-376

18.5.2018

Čtenářská pregramotnost - postavení jazykové výchovy v MŠ

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

22370-2017-2-1005 8.11.2020

Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Dějepis pro 2. stupeň základních škol

13691/2017-3-754

25.10.2020

Dějepis - učitelství pro střední školy

10134/2016-1-384

30.6.2019

Dějiny státní správy a samosprávy od roku 1848

7216/2017-3-488 23.8.2020

Děti bádají a objevují okolní svět

1135/2015-1-181

16.3.2018

Dětská kresba a rozvoj tvořivosti v podmínkách předškolního vzdělávání

1135/2015-1-181

16.3.2018

Didaktický seminář německého jazyka

10134/2016-1-384

30.6.2019

Didaktické kompetence učitele MŠ se zaměřením na rozvoj elementární zdravotní gramotnosti u dětí předškolního věku

1135/2015-1-181

16.3.2018

Digitální gramotnost pro 2. st. ZŠ a SŠ

15636/2015-1-583

5.8.2018

Digitální gramotnost pro učitele matematiky na 2. st. ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020
Digitální gramotnost pro učitele matematiky SŠ - 24 hodin 7216/2017-3-488 23.8.2020

Digitální gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na 1. st. ZŠ

15636/2015-1-583

5.8.2018

Digitální gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na 2. st. ZŠ

15636/2015-1-583

5.8.2018

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání

10710/2014-1-399

26.5.2017

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

7216/2017-3-488

23.8.2020

Doplňující didaktické studium německého jazyka

7216/2017-3-488

23.8.2020

Dopravní výchova jako prostředek elementárních psychomotorických dovedností dětí předškolního věku

1135/2015-1-181

16.3.2018

Drátkované drobnosti z černého drátu

7216/2017-3-488 23.8.2020

Drátkování i s dětmi

888/2017-2-215 3.4.2020

Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učitele

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Dysortografie - specifická vývojová porucha učení

33840/2016-2-1004 26.1.2020
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Efektivní komunikace na pracovišti a prevence syndromu vyhoření

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita 888/2017-2-215 3.4.2020

Emoce jejich pochopení a využívání v práci učitele MŠ; sebepoznání a sebereflexe jako cesta zvyšování osobnostních a pracovních kompetencí

38795/2014-1-1035

4.12.2017

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat u žáka i učitele 888/2017-2-215 3.4.2020

Enviromentální činnosti v mateřské škole

13691/2017-3-754 25.10.2020

E-learning pro pedagogy

10710/2014-1-399

26.5.2017

Etická výchova pro učitele

13691/2017-3-754

25.10.2020

Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi (tento kurz bude zaměřen na arteterapii)

1135/2015-1-181

16.3.2018

Finanční gramotnost

15636/2015-1-583

5.8.2018

Finanční gramotnost pro učitele ZŠ

13691/2017-3-754

25.10.2020

Finanční gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na ZŠ

15636/2015-1-583

5.8.2018

Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě

7216/2017-3-488

23.8.2020

Grafomotorický kurz

13691/2017-3-754 25.10.2020

Gramatika pro učitele angličtiny

14620/2016-3-578 2.9.2019

Hudební výchova - učitelství pro SŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Hudební výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu 13691/2017-3-754 25.10.2020

Hra jako edukační prostředek v předškolním vzdělávání

7808/2015-1-376

18.5.2018

Hrajeme si s psychomotorikou

888/2017-2-215 3.4.2020

Hrajeme si s uměním

1135/2015-1-181

16.3.2018

Hravá literární výchova v mateřské školce

7216/2017-3-488 23.8.2020

Hry a aktivity pro rozvoj dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

7808/2015-1-376

18.5.2018

Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

ICT ve výuce angličtiny

10710/2014-1-399

26.5.2017

ICT ve výuce českého jazyka a literatury

13691/2017-3-754

25.10.2020

ICT ve výuce matematiky

10710/2014-1-399

26.5.2017

ICT ve výuce německého jazyka a literatury

13691/2017-3-754

25.10.2020

ICT ve výuky mediální výchovy

14620/2016-3-578

2.9.2019

ICT ve výuce anglického jazyka - pokročilý kurz

14620/2016-3-578

2.9.2019

ICT ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

14620/2016-3-578

2.9.2019

ICT ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ

14620/2016-3-578

2.9.2019

ICT zdroje pro světovou českou literaturu

14620/2016-3-578

2.9.2019

ICT zdroje pro světovou literaturu pro děti a mládež

14620/2016-3-578

2.9.2019

ICT ve výuce anglického jazyka - základní kurz

14620/2016-3-578

2.9.2019

ICT zdroje pro současnou českou literaturou

14620/2016-3-578

2.9.2019

Individualizace práce v mateřské škole

7216/2017-3-488 23.8.2020

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

22370/2017-2-1005 8.11.2020

Informatika - učitelství pro 2. st. ZŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Informatika pro 2. st. ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Inkluze - společné vzdělávání

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Intenzivní přípravný kurz na zkoušku PET

10710/2014-1-399

26.5.2017

Intenzivní přípravný kurz na zkoušku FCE

10710/2014-1-399

26.5.2017

Intenzivní přípravný kurz na zkoušku B1

10710/2014-1-399

26.5.2017

Intenzivní přípravný kurz na zkoušku B2

10710/2014-1-399

26.5.2017

Internet jako zdroj jazykové výuky angličtiny

14620/2016-3-578

2.9.2019

Internet druhé generace pro učitele

14620/2016-3-578 2.9.2019

Jak inovovat školní vzdělávací program

7216/2017-3-488 23.8.2020

Jak mluvit zněle, barevně a bez zbytečné námahy

888/2017-2-215 3.4.2020

Jak na rodiče v mateřské škole

13691/2017-3-754 25.10.2020

Jak pracovat s abstraktními symboly v mateřské škole?

13691/2017-3-754 25.10.2020

Jak pracovat s dechem a hlasem při vyučovacím procesu

7216/2017-3-488 23.8.2020

Jak se lidí učí (cizí) jazyky

14620/2016-3-578

2.9.2019

Jak vytvořit jednoduchý animovaný film

13691/2017-3-754

25.10.2020

Jak vytvořit podnětné prostředí v praxi mateřské školy

22370/2017-2-1005 8.11.2020

Jazykově-metodický kurz pro začátečníky

7216/2017-3-488 23.8.2020
Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace 7216/2017-3-488 23.8.2020

Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu?

13691/2017-3-754 25.10.2020

Kancelářské aplikace v praxi

7216/2017-3-488 23.8.2020

Kariérové vzdělávání

7216/2017-3-488 23.8.2020

Keramika pro radost

7216/2017-3-488 23.8.2020

Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě

7216/2017-3-488 23.8.2020

K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících a o změně některých zákonů

41840/2012-201

19.12.2018

Koordinátor ICT

15636/2015-1-583

5.8.2018

Komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníky

888/2017-2-215 3.4.2020

Komunikace ve sborovně

888/2017-2-215 3.4.2020
Komunikace ve výchovně vzdělávacím prostředí a její možnosti 13691/2017-3-754 25.10.2020

Komunikační výchova

13691/2017-3-754

25.10. 2020

Komunikativní dovednosti v technické výchově v MŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Komunikační výchova

15636/2015-1-583

5.8.2018

Konflikty a jejich řešení

10710/2014-1-399

26.5.2017

Konstrukční stavebnice a jejich využití v předškolním vzdělávání

7808/2015-1-376

18.5.2018

Konverzační kurz anglického jazyka

13691/2017-3-754 25.10.2020

Korespondence moderně a pro praxi

888/2017-2-215 3.4.2020
Krádeže ve škole - které děti mohou mít sklon krást a jak tyto krádeže řešit 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (5 hod.)

888/2017-2-215

3.4.2020

Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (8 hod.)

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Kurz digitální gramotnosti v oblasti hudby pro pedagogické pracovníky

7808/2015-1-376

18.5.2018

Kurz ICT pro pokročilé

10710/2014-1-399

26.5.2017

Kurz ICT pro pokročilé I.

16727/2014-1-624

25.8.2017

Kurz ICT pro pokročilé II.

16727/2014-1-624

25.8.2017

Kurz ICT pro pokročilé III.

16727/2014-1-624

25.8.2017

Kurz k sexuální výchově v MŠ

22370/2017-2-1005 8.11.2020

Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární škole

13691/2017-3-754

25.10.2020

Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí 7216/2017-3-488 23.8.2020
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů 888/2017-2-215 3.4.2020

Legislativní rámec výkonu pozice pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání

1135/2015-1-181

16.3.2018

Letní škola techniky

7216/2017-3-488 23.8.2020

Literární a dramatická výchova v mateřské škole

888/2017-2-215 3.4.2020

Máme v souladu RVP PV a ŠVP naší MŠ?

888/2017-2-215 3.4.2020
Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníky 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Manažerské schopnosti a týmová komunikace

22370/2017-2-1005 8.11.2020
Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. století 7216/2017-3-488 23.8.2020

Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ

15636/2015-1-583

5.8.2018

Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Matematická gramotnost pro 2 st. ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Matematická gramotnost pro 2. st. ZŠ a SŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Matematická gramotnost pro SŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Matematická gramotnost ve 21. století

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Matematická pregramotnost - matematika v MŠ

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Matematika - učitelství pro SŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Matematika - učitelství pro 2. st. ZŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Matematika pro 2. st. ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Mateřská škola v praxi - kroky a krůčky k pedagogickému projektu

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Mentoring - nástroj profesního rozvoje učitele

7216/2017-3-488 23.8.2020

Metodické vedení předškolních dětí

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Metodika hospitační činnosti

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Metodika práce s interaktivní tabulí ve výuce angličtiny na základní škole

14620/2016-3-578

2.9.2019

Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví

7216/2017-3-488

23.8.2020

Metodický seminář k problematice výživy

7216/2017-3-488

23.8.2020

Metodicky zaměřený kurz pro uváděcí učitele anglického jazyka na ZŠ a SŠ

14620/2016-3-578

2.9.2019

Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku

7216/2017-3-488 23.8.2020

Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost

888/2017-2-215 3.4.2020
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Moderní československé dějiny 1918-1992

7216/2017-3-488 23.8.2020

Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule

14620/2016-3-578

2.9.2019

Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí

1135/2015-1-181

16.3.2018

Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením (pro asistenty pedagoga)

7808/2015-1-376

18.5.2018

Mozaika v akci

888/2017-2-215 3.4.2020

Muzejní a galerijní pedagogika

10134/2016-1-384

30.6.2019

MS Word pro učitele

14620/2016-3-578 2.9.2019

MS Excel 2007 pro učitele

14620/2016-3-578 2.9.2019

MS Power Point 2007 pro učitele

14620/2016-3-578 2.9.2019

Na zkušenou do Evropy

14620/2016-3-578

2.9.2019

Nácvik sociálních dovedností pedagoga

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Nácvik vybraných sociálních dovedností

888/2017-2-215 3.4.2020

Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání

16727/2014-1-624

25.8.2017

Nápadníček her angličtiny pro učitele 1. st. ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Nápadníček her angličtiny pro učitele v MŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT

14620/2016-3-578

2.9.2019

Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT pro ředitele základních a středních škol

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Nebojme se testování - vytváření didaktických testů ve výuce AJ

14620/2016-3-578

2.9.2019

Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD)

13691/2017-3-754 25.10.2020

Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Německý jazyk - učitelství pro SŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Netradiční přání nejen pro maminky

888/2017-2-215 3.4.2020

Netradiční výtvarné techniky v MŠ - papír, textil, různé

7808/2015-1-376

18.5.2018

Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízení 7216/2017-3-488 23.8.2020
Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol 7216/2017-3-488 23.8.2020

Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Obtížné rozhovory

7216/2017-3-488 23.8.2020
Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - prakticky 7216/2017-3-488 23.8.2020

Odměny a tresty v předškolní výchově; zisky, těžkosti a strategie jejich zvládání u pedagogických pracovníků

1135/2015-1-181

16.3.2018

Ochrana člověka za mimořádných situací pro 1. st. ZŠ

1135/2015-1-181

16.3.2018

Ochrana člověka za mimořádných situací pro 2. st. ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Osobnost dítěte s mentálním postižením a možnosti jejího rozvoje v období předškolního věku

1135/2015-1-181

16.3.2018

Osobnostně sociální kurz

29548/2014-1-841

10.11.2017

Osobnostní a personální rozvoj AP

7808/2015-1-376

18.5.2018

Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga 7216/2017-3-488 23.8.2020

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga MŠ

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Ozbrojený útočník ve školním prostředí

13691/2017-3-754 25.10.2020

Pedagogická diagnostika a prevence

13691/2017-3-754 25.10.2020

Pedagogické studium učitelů odborných předmětů střední školy

10134/2016-1-384

30.6.2019

Pedagogické studium pro vychovatele

14620/2016-3-578

2.9.2019

Pedagogické studium pro pedagoga volného času

14620/2016-3-578

2.9.2019

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

14620/2016-3-578

2.9.2019

Pedagogické studium učitelů odborného výcviku

14620/2016-3-578

2.9.2019

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů výtvarné výchovy

14620/2016-3-578

2.9.2019

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů

14620/2016-3-578

2.9.2019

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

14620/2016-3-578

2.9.2019

Písemný projev

15636/2015-1-583

5.8.2018

Písně a hudba ve výuce angličtiny

14620/2016-3-578

2.9.2019

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření 1. - 5. stupně

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Plán práce s žákem v rámci 2. - 5. stupně podpůrného opatření

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Plstění - 100% přírodní produkt

888/2017-2-215 3.4.2020

Počítačová gramotnost na SŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Podpora čtenářství

888/2017-2-215 3.4.2020

Podpora funkční gramotnosti žáků se SVP na SŠ

15636/2015-1-583

5.8.2018

Podpora gramotnosti ve vazbě na kognitivní procesy

15636/2015-1-583

5.8.2018

Podpora funkční gramotnosti žáků se SVP na SŠ ve vztahu k rozvoji kritického myšlení

15636/2015-1-583

5.8.2018

Podpora pedagogů se zájmem o využití metodiky CLIL v praxi 7216/2017-3-488 23.8.2020

Podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - prim log. prevence

29548/2014-1-841

10.11.2017

Podpora resilience v rámci polytechnického vzdělávání a její souvislosti

1135/2015-1-181

16.3.2018

Podpora zdraví a prevence rizikového chování

7808/2015-1-376

18.5.2018

Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Podzimní aranžmá

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Pokusy a objevy v mateřské škole I.

13691/2017-3-754 25.10.2020

Pokusy a objedvy v mateřské škole II.

13691/2017-3-754 25.10.2020

Polytechnické vzdělávání v MŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami

10710/2014-1-399

26.5.2017

Poruchy chování v dětském věku a v dospívání

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Poslech pro učitele angličtiny

14620/2016-3-578
2.9.2019

Potisk textilu - povede se všem

888/2017-2-215 3.4.2020

Použití dotykového zařízení ve výuce na základních a středních školách

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školách

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školách

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školách

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školách

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školách

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Práce pedagoga s heterogenní skupinou žáků na ZŠ a SŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Práce s editorem školního vzdělávacího programu

14620/2016-3-578 2.9.2019

Práce s krásnou literaturou v praxi - pro 1. stupeň ZŠ

888/2017-2-215 3.4.2020

Práce s "nestandardním" typem žáků

7216/2017-3-488 23.8.2020

Práce se skupinami žáků, kteří nás stojí hodně sil

13691/2017-3-754 25.10.2020

Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením

10710/2014-1-399

26.5.2017

Práce se žákem se vzácným onemocněním

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízení

7216/2017-3-488 23.8.2020
Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou na ZŠ a SŠ 7216/2017-3-488 23.8.2020

Praktická realizace integrovaného bloku vzdělávání

888/2017-2-215 3.4.2020

Právní, personální a organizační aspekty inkluzivního školství ve vztahu k AP

7808/2015-1-376

18.5.2018

Prevence závislostí a šikany

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Princip změny a možnosti pedagogických pracovníků

13691/2017-3-754 25.10.2020

Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy

13691/2017-3-754 25.10.2020
Problematika krizové intervence, možnosti a limity práce s člověkem v krizi 7216/2017-3-488 23.8.2020

Problematika sexuální výchovy u žáků se zdravotním znevýhodněním

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole

1135/2015-1-181

16.3.2018

Projekt v enviromentální edukaci

7808/2015-1-376

18.5.2018

Projektování technické výchovy v kontextu předškolního kurikula

7808/2015-1-376

18.5.2018

Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovat 888/2017-2-215 3.4.2020

Provoz hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě pro metodiko ICT základních a středních škol

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Příprava školy na inspekci

888/2017-2-215 3.4.2020

Příprava třídních učitelů

888/2017-2-215 3.4.2020

Přírodopis - učitelství pro 2. st. ZŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Přírodopis pro 2. st. ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Psychomotorika dvouletého dítěte a úskalí adaptace nástupu do MŠ

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti

7216/2017-3-488 23.8.2020

Reedukace dysortografie

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Relaxační techniky

16727/2014-1-624

25.8.2017

Rétorika

10710/2014-1-399

26.5.2017

Rizika kyberprostoru a komunikačních "hraček"

7216/2017-3-488 23.8.2020

Rozkvetlá škola

888/2017-2-215 3.4.2020

Rozpoznání úrovně a rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020

Rozvíjení matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ

7216/2017-3-488 23.8.2020
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb "Číslo a jeho místo" 888/2017-2-215 3.4.2020

Rozvíjení prostorové představivosti

7808/2015-1-376

18.5.2018

Rozvíjení předčtenářské gramotnosti v mateřské škole

22370/2017-2-1005 8.11.2020

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků

1. stupně ZŠ

888/2017-2-215 3.4.2020

Rozvoj grafomotorických dovedností

888/2017-2-215 3.4.2020

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků

14620/2016-3-578

2.9.2019

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností

33840/2016-2-1004 26.1.2020
Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku 7216/2017-3-488 23.8.2020

Rozvoj osobnosti pedagoga

7216/2017-3-488 23.8.2020
Rozvoj předčtenářské gramotnosti pomocí umělecké literatury 888/2017-2-215 3.4.2020

Rozvoj schopností řešení konfliktů a rozhodování

1135/2015-1-181

16.3.2018

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Rozvoj zručnosti dětí se zaměřením na rozvoj jemné motoriky u dětí v elementárním ročníku základního vzdělávání jako reedukace grafomotoriky

15636/2015-1-583

5.8.2018

Rozvoj zručnosti dětí se zaměřením na rozvoj jemné motoriky u dětí předškolního věku jako propedeutika grafomotoriky

15636/2015-1-583

5.8.2018

Rozvoj zručnosti u dětí v MŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Rozvoj zručnosti u žáků ZŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Řízení kvality škol a školských zařízení

7216/2017-3-488 23.8.2020

Sbormistrovství

10134/2016-1-384

30.6.2019

S hudbou? S hudbou!

33840/2016-2-1004

26.1.2020

S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudby

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Síla týmového dialogu ve sborovně

7216/2017-3-488 23.8.2020

Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova

7216/2017-3-488 23.8.2020

Slyšet jinak: kurz hudební kreativity

7808/2015-1-376

18.5.2018

Slyšet jinak: kurz výroby netradičních hudebních nástrojů

7808/2015-1-376

18.5.2018

Slyšet jinak: kurz výroby netradičních hudebních nástrojů v MŠ

7808/2015-1-376

18.5.2018

Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů

7216/2017-3-488 23.8.2020

Sociální dovednosti a efektivní komunikace

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Sociální klima v mateřských školách; etnicita v práci učitele MŠ

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Současná mateřská škola v praxi - jak zefektivnit řízení mateřské školy 7216/2017-3-488 23.8.2020

Speciálněpedagogická stimulace

29548/2014-1-841

10.11.2017

Specializovaná činnost spec. pedagoga v oblasti školské logopedie

29548/2014-1-841

10.11.2017

Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy

29548/2014-1-841

10.11.2017

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením

10134/2016-1-384

30.6.2019

Speciální pedagog

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Speciální pedagogika

14620/2016-3-578

24.11.2019

Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta

13691/2017-3-754

25.10.2020

Speciální pedagogika - surdopedie

14620/2016-3-578

2.9.2019

Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku SŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Speciální pedagogika pro učitele PV nebo OV SŠ

101134/2016-2-384

24.11.2019

Speciální pedagogika pro vychovatele

101134/2016-2-384

24.11.2019

Speciální pedagogika pro učitele MŠ

101134/2016-2-384

24.11.2019

Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

10710/2014-1-399

26.5.2017

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Specifika výchovně-vzdělávací práce v MŠ - speciál pro asistenty pedagoga

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ

16727/2014-1-624

25.8.2017

Specifické poruchy učení, aneb jak nejlépe porozumět dítěti s SPU 888/2017-2-215 3.4.2020

Specifické poruchy učení v kostce

13691/2017-3-754 25.10.2020
Spolupráce AP s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětem 7216/2017-3-488 23.8.2020

Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka s SVP

1135/2015-1-181

16.3.2018

Spolupráce školy a rodiny - jak pomoci dítěti realizovat svůj potenciál 13691/2017-3-754 25.10.2020

Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve škole

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Storytelling u dětí přeškolního věku

7808/2015-1-376

18.5.2018

Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Studium pro asistenty pedagoga

13691/2017-3-754 25.10.2020

Studium pedagogiky pro pro asistenta pedagoga

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

15636/2015-1-583

5.8.2018

Studium pro výchovné poradce

15636/2015-1-583

5.8.2018

Šikana ve školách a školských zařízeních

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Škola - právo - ekonomika

888/2017-2-215 3.4.2020

Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Školní informační systémy

14620/2016-3-578 2.9.2019

Technická a informační výchova

10134/2016-1-384

30.6.2019

Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami - pro speciální pedagogy a psychology 7216/2017-3-488 23.8.2020

Testujme komunikativně

14620/2016-3-578

2.9.2019

Třída plná pohody - hry a psychohry v mateřské škole

13691/2017-3-754 25.10.2020

Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností

33840/2016-2-1004 26.1.2020
Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření 13691/2017-3-754 25.10.2020
Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření 13691/2017-3-754 25.10.2020

Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textů

1135/2015-1-181

16.3.2018

Tvorba a využití loutky v předškolním vzdělávání

7808/2015-1-376

18.5.2018

Tvorba pokročilých elektronických výukových materiálů pro učitele ZŠ a SŠ

38795/2014-1-1035

4.12.2017

Tvorba www stránek a aplikací pro učitele

15636/2015-1-583

5.8.2018

Tvorba výukových materiálů

14620/2016-3-578 2.9.2019

Tvorba webu pro učitele

14620/2016-3-578 2.9.2019

Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu nejen na pobytových akcích

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Tvoříme s dětmi nejen pro maminky

888/2017-2-215 3.4.2020

Učíme efektivně, učíme CLILem

7216/2017-3-488 23.8.2020
"Učit bez hlasu? To nejde!" - aneb jak bojovat s hlasovou únavou 7216/2017-3-488 23.8.2020

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy

33840/2016-2-1004 26.1.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích I. - žák, krerý ruší 22370/2017-2-1005 8.11.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích II. - žák s rizikovým chováním 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Učitelka mateřské školy a adaptace dítěte raného věku

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

15636/2015-1-583

5.8.2018

Učitelství pro MŠ

14620/2016-3-578

2.9.2019

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. st. základní školy a střední školy

15636/2015-1-583

5.8.2018

Učme děti zpívat - zpěv a jeho vliv na rozvoj kvality řeči

7216/2017-3-488 23.8.2020

Umění relaxace a zvládnutí stresu

13691/2017-3-754

25.10.2020

Umíte to s pohádkou?

7216/2017-3-488 23.8.2020

Umíte to s pohádkou? Aneb využití metody CLIL v pedagogické praxi

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Úprava školního vzdělávacího programu a tvorba individuálního vzdělávacího programu

7216/2017-3-488

23.8.2020

Úvod do krizové intervence. Možnosti a limity práce s člověkem v krizi

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Vánoční přání s překvapením

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Vánoční prostorové dekorace

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Vedení týmu a týmová spolupráce

888/2017-2-215 3.4.2020

Vybraná díla současné světové literatury

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Výchova k občanství - učitelství pro 2. st. ZŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Výchova k občanství pro 2. st. ZŠ

10134/2016-1-384

30.6.2019

Výchova k podnikavosti

14620/2016-3-578 2.9.2019

Výchova k podnikavosti

7216/2017-3-488 23.8.2020

Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (8 hod.)

22370/2017-2-1005 8.11.2020

Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (16 hod.)

7216/2017-3-488 23.8.2020

Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ

1135/2015-1-181

16.3.2018

Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

29548/2014-1-841

10.11.2017

Výchovné obtíže u předškolních dětí

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Výtvarná výchova v souvislostech

888/2017-2-215 3.4.2020

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / nová média

15636/2015-1-583

5.8.2018

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / teoretické disciplíny

15636/2015-1-583

5.8.2018

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / didaktika VV

15636/2015-1-583

5.8.2018

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / inovace v oblasti klasických disciplín

15636/2015-1-583

5.8.2018

Vytváření www.stránek ve výuce na ZŠ a SŠ

10710/2014-1-399

26.5.2017

Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení 22370/2017-2-1005 8.11.2020

Využití cloudových služeb ve výuce

7216/2017-3-488 23.8.2020

Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny

14620/2016-3-578

2.9.2019

Výukové programy

14620/2016-3-578 2.9.2019

Využití odpadových, recyklovaných a přírodních materiálů k výrobě netradičních hudebních nástrojů

7808/2015-1-376

18.5.2018

Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxi

7216/2017-3-488

23.8.2020

Vývojové poruchy učení a chování, jejich náprava

22370/2017-2-1005 8.11.2020

Vzdělávací přístupy v předškolním vzdělávání, rozbor praktických ukázek

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Vzdělávání v přírodních vědách se zaměřením na biologii

15636/2015-1-583

5.8.2018

Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

2124/2014-1-181

10.2.2017

Workshop: Aplikační možnosti pozitivní psychologie v profesním životě

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Dramatická výchova

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Fundraising v mateřské škole

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Intervence pedagogických pracovníků MŠ v rámci syndromu CAN

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Jak komunikovat s dětmi se sluchovým postižením předškolního věku

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Kazuistický seminář ve stylu Bálintovské skupiny

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Komunikace pro vedoucí pracovníky MŠ a školských zařízení

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Rozvoj smyslového vnímání u dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Vybrané psychologické metody přípravy na školu pro rozvoj grafomotorických dovedností

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Péče o vybrané speciální schopnosti u dětí v mateřské škole

7808/2015-1-376

18.5.2018

Workshop: Problém zvaný ADHD, ADD

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Začínáme s mentoringem

7216/2017-3-488 23.8.2020
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil 13691/2017-3-754 25.10.2020

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)

7216/2017-3-488 23.8.2020

Zdravé zpívání

7216/2017-3-488 23.8.2020

Zdravotní gramotnost v oblastni dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí

7808/2015-1-376

18.5.2018

Zdravotní gramotnost v oblasti sexuálně reprodukčního zdraví

7808/2015-1-376

18.5.2018

Zdravotní gramotnost v oblasti pozitivní psychologie ve vztahu ke zdraví

7808/2015-1-376

18.5.2018

Zdravotní gramotnost v oblasti prevence závislostního chování

7808/2015-1-376

18.5.2018

Zdravotní gramotnost v oblasti výživy a stravování

7808/2015-1-376

18.5.2018

Zdravotní gramotnost v problematice aktivního stárnutí

7808/2015-1-376

18.5.2018

Základní kurz ICT

10710/2014-1-399

26.5.2017

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

7808/2015-1-376

18.5.2018

Základní principy vyhledávání informací na webu: internet pomocník

10710/2014-1-399

26.5.2017

Základy speciální pedagogiky

10710/2014-1-399

26.5.2017

Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu

7216/2017-3-488 23.8.2020

Zimní a vánoční aranžmá

33840/2016-2-1004 26.1.2020

Zpracování videa pro učitele

14620/2016-3-578 2.9.2019

Zvířátka a jiné dekorace ze skartovaného papíru

7216/2017-3-488 23.8.2020

Zvláštnosti psychiky dítěte v předškolním věku; agresivní chování dětí a možnosti jeho řešení

1135/2015-1-181

16.3.2018

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce angličtiny

14620/2016-3-578

2.9.2019

Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání

10710/2014-1-399

26.5.2017

Žák dlouhodobě selhávající ve výuce

13691/2017-3-754

25.10.2020

Žák s kombinovaným postižením v běžné škole

2124/2014-1-181

10.2.2017

Žák s mentálním postižením v běžné škole

16727/2014-1-624

25.8.2017

Žák s nadáním a talentem v běžné škole

2124/2014-1-181

10.2.2017

Žák s narušenou komunikační schopností

10710/2014-1-399

26.5.2017

Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole

10710/2014-1-399

26.5.2017

Žák s poruchami chování v běžné škole

16727/2014-1-624

25.8.2017

Žák s tělesným postižením v běžné škole

10710/2014-1-399

26.5.2017

Žák se sluchovým postižením v běžné škole

10710/2014-1-399

26.5.2017

Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole

16727/2014-1-624

25.8.2017

Žák se zrakovým postižením v běžné škole

10710/2014-1-399

26.5.2017

Živá knihovna jako metoda výuky

7216/2017-3-488 23.8.2020


Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzu

Číslo akreditace

Platnost akreditace do

AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA

Komunikační výchova (pro úředníky)

AK/PV - 155/2016

15.4.2019

Komunikační výchova (pro vedoucí úředníky)

AK/VE - 106/2016

15.4.2019

Písemný projev (pro úředníky)

AK/PV - 156/2016

15.4.2019

Písemný projev (pro vedoucí úředníky)

AK/VE - 107/2016

15.4.2019

Akreditace vzdělávací instituce

AK/I - 9/2016 15.4.2019

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript