-   +

LETNÍ ŠKOLA TECHNIKY

 

Katedra technické a informační výchovy pro učitele mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol připravuje Letní školu techniky, která proběhne od 14. 8. do 18. 8. 2017.

Příjem přihlášek je do 14. 7. 2017 a vyplnit ji můžete ZDE. (v rolovací liště zvolte kategorii kurzy pro veřejnost)

Cena letní školy činí 4 500 Kč.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Bartoníčková, tel.: 585 635 189, e-mail: martina.bartonickova@upol.cz

 

Harmonogram

Den: Čas: Téma: Přednášející/lektoři:
Pondělí 8:00 - 9:30

Úvod, představení programu. Drobný

technický materiál a jeho zpracování

v podmínkách MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Současný stav polytechnického vzdělávání

v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.,

Mgr. Martina Havelka, Ph.D.,

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

9:30 - 12:00

Tvoření s papírenskými materiály - irisfolding,

enkaustika

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
12:00 - 12:45 Obědová pauza
12:45 - 16:00

Tvoření s papírenskými materiály - twistart,

quilling

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
Úterý 8:00 - 9:30

Využití kovových materiálů pro zhotovení jednoduchých

žákovských výrobků. Náměty pro praktické činnosti žáků.

Vlastní zkušenost učitelů s praktickými činnostmi

(zpracováním některých technických materiálů

jako jsou kovové a netradiční materiály.)

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření s kovovými materiály - drátkování.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
12:00 - 12:45 Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření s kovovými materiály - smalt.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
Středa 8:00 - 9:30

Bezpečnost a hygiena práce při manipulaci

se dřevem a přírodními materiály

v podmínkách MŠ a na 1. stupni ZŠ.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření z polymerové hmoty, smršťovací fólie,

moosgummi.

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
12:00 - 12:45 Obědová pauza
12:45 - 16:00

Hravé technické činnosti dětí předškolního věku

a žáků 1. stupně ZŠ.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
Čtvrtek 8:00 - 9:30

Příprava krátkodobého projektu zaměřeného

na využití přírodních materiálů v MŠ

a na 1. stupni ZŠ.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

voření s přírodninami

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
12:00 - 12:45 Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření se dřevem.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
Pátek 8:00 - 9:30

Problematika polytechnického vzdělávání v MŠ

a na 1. stupni ZŠ, zařazení konstrukčních stavebnic

do výuky, kritéria výběru konstrukčních stavebnic,

plánování a realizace výuky s použitím

konstrukčních stavebnic.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická část. Seznámení s vybranými typy

konstrukčních stavebnic, specifika jednotlivých setů,

dostupné didaktické materiály, výukový

software.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
12:00 - 12:45 Obědová pauza

12:45 - 16:00

Analýza možností využití vybraných konstrukčních stavebnic

v MŠ a ve výuce na primární škole. Náměty pro praktické

činnosti dětí. Praktická činnost se stavebnicemi.

Evaluace letní školy.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript