-   +

Kurzy pro šablony

NABÍDKA KURZŮ

button

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

 

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ

Přerov

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Výzva podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Oprávnění žadatelé: MŠ a ZŠ, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. Každý žadatel může v rámci této výzvy může podat pouze jednu žádost o podporu.

Informace k výzvě

Přílohy k žádosti

Přehled šablon


PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ

Výzva podporuje osobnostě profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Oprávnění žadatelé: SŠ, VOŠ a konzervatoře, které mají ve školním roce, v němž žádost podávají, minimálně jednoho žáka/studenta. Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu.

Informace k výzvě

Přílohy k žádosti

Přehled šablon

 

Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

 

 

 

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript