-   +

Kontakty

Centrum celoživotního vzdělávání

Ing. Alena Opletalová, Ph.D. - proděkanka pro celoživotní vzdělávání

 • tel.: +420 585 635 179

 

Ing. Igor Škarabella - vedoucí pracoviště

 • tel.: +420 585 635 148

 

Mgr. Barbora Mlčochová - projektová činnost

 

ADMINISTRACE PROGRAMŮ V § 2 (ped. minimum) 3, 7, 8, 10

Mgr. Martin Ivanovský - zástupce vedoucího katedry, projektový manažer

 

ADMINISTRACE PROGRAMŮ V § 6

PaedDr. Irena Smetanová - studijní referentka

 

ADMINISTRACE KRÁTKODOBÝCH KURZŮ

PhDr. Jana Vítková - sekretariát + studijní referentka

 

ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK

Mgr. Martina Bartoníčková - administrativní pracovník

 

ADMINISTRACE KURZŮ DVPP

Mgr. Kateřina Petrová - metodická pracovnice DVPP

Mgr. Ivana Dobiášová - metodická pracovnice DVPP (Jeseník)

 

MgA. Hana Blažková - metodická pracovnice DVPP (Olomouc)

 

Mgr. Marika Kopečná - metodická pracovnice DVPP (Přerov)

Kariérní poradenství

Kariérní poradce pro oblasti:

 • pedagogických věd,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
 • studií k zabezpečení logopedické péče ve školství,
 • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

 

Mgr. Martin Ivanovský 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

 • k získání způsobilosti vyučovat další předměty,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
 • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

 

PaedDr. Irena Smetanová
Centrum celoživotního vzdělávání
tel.: +420 585 635 147
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

 

Kariérní poradce pro oblasti:

 • paralelních studií,
 • kurzů k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy celoživotního vzdělávání).

 

PhDr. Jana Vítková 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz

Centrum inovací ve vzdělávání

 

Vedoucí Centra:
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 006
e-mail: hana.maresova@upol.cz


Zástupce vedoucí Centra:
Mgr. David Nocar, Ph.D.
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 709
e-mail: david.nocar@upol.cz

Technický garant:
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 811
e-mail: milan.klement@upol.cz


Administrativní pracovníci:
Mgr. Barbora Mlčochová
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz


Mgr. Martina Bartoníčková
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: martina.bartonickova@upol.cz


Odborný pracovník:

Mgr. Miroslava Dluhošová
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript