-   +

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí semináře a kurzy na základě podnětů a potřeb školských zařízení. Témata a hodinové dotace jsou koncipovány v souvislosti s aktuálními výzvami projektů a šablon MŠMT.

Našim cílem je nabídka nejaktuálnějších poznatků a informací, proto vyhledáváme a spolupracujeme s erudovanými odborníky, kteří kvalitně předávají své poznatky získané v rámci vlastní praxe.

Všechny vzdělávací akce pro pedagogy jsou akreditovány MŠMT.

Dle požadavků škol je možné dané semináře přesunout na konkrétní školu a tam zrealizovat akci šitou na míru dané sborovně.

Metodické pracovnice v Olomouci, Přerově a Jeseníku Vám rády podají bližší informace k jednotlivým seminářům a kurzům a přivítají Vaše tipy na témata pro lektory.

Kontakty na jednotlivá pracoviště:

- Jeseník: Mgr. Iva Dobiášová; ivana.dobiasova@upol.cz; 777 367 695

- Olomouc: MgA. Hana Blažková; hana.blazkova@upol.cz; 777 367 761

- Přerov: Mgr. Marika Kopečná; marika.kopecna@upol.cz; 777 367 694

 

Přihláška

Hromadná přihláška za školu


Nabídka DVPP Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Olomouc 2017

Olomouc 2018

Prostějov

Přerov 2017

Přerov 2018

Jeseník

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - 2017

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - 2018

Kvalifikační studia 2018

Kurz pro asistenty pedagoga - Olomouc

Kurz pro asistenty pedagoga - Jeseník

Kurz pro asistenty pedagoga - Přerov


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript