-   +

Centrum inovací ve vzdělávání

 

Centrum inovací ve vzdělávání CCV vzniklo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) v roce 2013 rozšířením působnosti dosavadního Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (Původní stránky Odboru zde: http://odborict.upol.cz). Odbor ICT vzdělávání byl vytvořen v roce 2006 transformací bývalého Školicího střediska SIPVZ PdF UP (Státní informační politika ve vzdělávání, osvědčení SIPVZ Z: 12099/2006-551-988 a P: 12099/2006-551-775). Odbor realizuje vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Na činnosti Odboru se podílí Katedra českého jazyka a literatury, Katedra technické a informační výchovy a Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP.

Aktivity Centra

CIV je účelovým zařízením, které připravuje a integruje projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovativních metod ve vzdělávání na všech stupních škol a v rámci celoživotního učení a jejich následnou implementaci do vzdělávacího systému. Centrum podporuje rozvoj mezioborové partnerské spolupráce PdF UP v oblasti inovací ve vzdělávání s institucemi v Olomouckém kraji (OK), zejména pak v rámci spolupráce se sdružením OK4Inovace a OK4EU při zajišťování realizace strategických dokumentů OK – Regionální inovační strategie OK (RIS) a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK. CIV poskytuje také vzdělávací, metodickou a poradenskou činnost v oblasti inovativních metod ve vzdělávání (zejm. v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání OK4Inovace).

Webové stránky centra: www.centruminovacipdf.upol.cz

 

Vedoucí Centra:
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 006
e-mail: hana.maresova@upol.cz


Zástupce vedoucí Centra:
Mgr. David Nocar, Ph.D.
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 709
e-mail: david.nocar@upol.cz

Technický garant:
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 811
e-mail: milan.klement@upol.cz


Administrativní pracovníci:
Mgr. Barbora Mlčochová
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz


Mgr. Martina Bartoníčková
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: martina.bartonickova@upol.cz


Odborný pracovník:

Mgr. Miroslava Dluhošová
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript