-   +

Aktuality

Informace o možnosti získat vysokoškolskou odbornou kvalifikaci s využitím paralelního studia v programu celoživotního vzdělávání

 

Uchazeči o studium bakalářských a magisterských programů na PdF UP, kteří nebyli pro nedostačující kapacitu oboru přijati, mají možnost se přihlásit ke studiu stejného oboru a formy studia, ve kterém se zúčastnili přijímacího řízení, a to v rámci celoživotního vzdělávání v paralelním studiu, které se uskutečňuje jako placené v prezenční nebo kombinované formě, v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů).

 

V případě zájmu prosím kontaktujte PhDr. Janu Vítkovou, tel.: 585 635 146, email: jana.vitkova@upol.cz« zpět | přehled


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc

text/JavaScript